QUICKBLOGG

– den kvickaste bloggen på nätet om fallet Thomas Quick

Archive for the ‘Om rättssäkerheten’ Category

Nya förslaget om resningsförfarandet får kritik

with 4 comments

Det nya förslaget om ett  förändrat regelverk för resningsansökningar får massiv kritik av förståsigpåare. Sture Bergwalls advokat Thomas Olsson är skarpt kritisk mot det nya förslaget. Och det är även DN:s Johannes Åman som istället föreslår att en fristående nämnd ska granska resningsansökningarna.

– En statlig utredning lade på tisdagen fram förslag till hur processen vid resning kan bli tydligare. Det som vuxit fram som en praxis ska regleras i lag. Tröskeln för när förundersökning ska öppnas på nytt ska sänkas. Det ska också bli lättare för en dömd att få en offentlig försvarare, skriver Johannes Åman.
Johannes Åman anser dock att de nya reglerna inte skulle hjälpa särskilt mycket.
– Allt detta är bra men innebär bara marginella förändringar. Den stora och principiellt viktiga frågan vem som ska pröva en ansökan om resning tas inte upp. Det är inte främst utredaren Staffan Levéns fel. Som direktiven från regeringen formulerats var uppdraget när det gällde resning begränsat till frågan om rättsligt biträde.

Fristående nämnd
Istället föreslår Åman att en fristående nämnd ska granska resningsansökningarna.
– För det är principiellt diskutabelt att riksåklagaren på en gång ska vara den dömdes motpart och den som har det yttersta ansvaret för att utreda om nya omständigheter framkommit som motiverar en ansökan om resning till den dömdes förmån, skriver Johannes Åman.
Även Sture Bergwalls advokat Thomas Olsson är kritisk mot de nya förslaget.
– De nya reglerna skulle innebära vissa mindre förbättringar av det rådande systemet. Det kan underlätta förfarandet i enklare ärenden, men för större och mer komplicerade ärenden, som fallet Quick, kommer det inte att ha någon betydelse, säger Thomas Olsson till Dagens Juridik.

LÄS OCKSÅ:
Resning: Fristående nämnd vore bättre – Dagens Nyheter
Nytt förslag öppnar för fler resningar – Dagens Juridik
Quicks advokat: Nya resningsregler räcker inte – Dagens Juridik


Annonser

Written by Shine

januari 15, 2010 at 4:57 e m

Ännu en artikel om resningsbeslutet

with 2 comments

Nu har även Dagens juridik uppmärksammat att Riksåklagaren (RÅ) inte överklagar hovrättens beslut. Thomas Quick, numera Sture Bergwall har beviljats resning trots kritik från Quickåklagaren Christer van der Kwast.

Någon artikel eller kommentar från Dala-Demokraten och Quicks hovreporter Gubb-Jan Stigson har ännu inte dykt upp på nätet. Där i mot har, som vi uppmärksammat i ett tidigare inlägg, tidningens värsta konkurrent Dalarnas Tidningar nyheten redan i går. Dala-Demokraten var nyhetsledande i fallet Quick när det begav sig – men när alla erkännanden visade sig vara falska har Gubb-Jan Stigson, av uppenbara skäl,  haft betydande problem att hålla lågan uppe.

LÄS OCKSÅ:
RÅ överklagar inte Quicks resning – Dagens Juridik

Written by Shine

januari 13, 2010 at 4:01 e m

Krisen inom rättsväsendet: Nytt lagförslag för resningsärenden

leave a comment »

Nu har rättsväsendet vaknat till liv inför den enorma rättsskandal som är på väg att sätta Sverige i gungning. Fångar ska få det lättare att få resning enligt en ny statlig utredning. Men kritikerna menar att de nya förslagen inte påverkar särskilt mycket.

Endast ett tiotal personer har beviljats resning de senaste 20 åren, enligt Svenska Dagbladet. Den oskyldigt dömde Thomas Quick, eller Sture Bergwall som han numera heter,  är en av dessa få. Nu vill utredarna att dömda ska få möjlighet till en offentlig försvarare och att det ska bli tydligare regler för när en förundersökning måste återupptas. Men förslaget sågas av Sture Bergwalls advokat Thomas Olsson.
– Lejonparten av allt arbete ligger i tiden innan att man kan identifiera ett vittne eller en omständighet. Där får den som ansöker om resning fortfarande förlita sig på att journalister eller advokater arbetar utan ersättning under en väldigt lång tid, ofta många hundra timmar, säger Thomas Olsson, till Svenska Dagbladet.
De nya reglerna är för svaga och skulle inte ha förbättrat förutsättningarna i exempelvis fallet Thomas Quick, menar han.
– Resningsinstitutet som säkerhetsventil har en fundamental betydelse för allmänhetens tilltro till rättssystemet. Misstag är oundvikliga men det måste gå att få upprättelse, säger han.
Frågan är om förslaget bara är ett tafatt försök att rätta till ett stort systemfel. Hela den svenska rättsapparaten är i kris. Det krävs stora och genomgripande förändringar för Sverige återigen ska kunna kalla sig för ett rättssäkert samhälle.

LÄS OCKSÅ:
Fångar ska få resning lättare – Svenska Dagbladet

Written by Shine

januari 13, 2010 at 7:00 f m

Förslag: Få resning ska bli lättare

leave a comment »

Vodpod videos no longer available.

Written by Shine

januari 13, 2010 at 5:45 f m

”Stärk rättssäkerheten”

leave a comment »

Vodpod videos no longer available.

more about ”untitled”, posted with vodpod

Written by Shine

januari 4, 2010 at 12:59 e m