QUICKBLOGG

– den kvickaste bloggen på nätet om fallet Thomas Quick

Archive for the ‘Björn Ericson’ Category

Överåklagare Björn Ericson: Thomas Quick borde få resning

with one comment

Vodpod videos no longer available.

”Tolkar hovrätten det här på mitt sätt så är det ganska naturligt att man prövar den här domen igen.” Björn Ericson, 2009

Överåklagaren Björn Ericson gick i år igenom resningsansökan för att se om han motsätter sig att Thomas Quick ska få resning. Det gjorde han inte. I den här TV-intervjun från 7:e oktober sade han rent ut att rättegången borde tas om.

Det som överåklagaren är mest tveksam till är hur Thomas Quicks berättelse har förändrats från förhör till förhör. Kritik riktas även mot förhörsledarna.
– Man har alltså dålig kontroll över honom. Ett alternativt förfarande kan vara att han skaffat sig information på det sätt som man kanske inte trodde då. Men om man ser det med dagens glasögon hur han hanterade den här informationen kring flyktingpojkarna blir man lite bekymrad, säger Björn Ericson i TV-intervjun.

Ljög om mord
Nyhetsinslaget nedanför, som  sändes 1996, handlar om när det avslöjades att flyktingpojkarna fortfarande var vid liv. Åklagaren Christer van der Kwast vill så klart inte kommentera uppgifterna. Och tingsrätten undanhölls informationen om att Thomas Quick tidigare bevisligen ljugit om mord. Något som uppenbarligen borde ha sänkt hans trovärdighet betydligt. I Hannes Råstams dokumentär från 2008 beskrevs hur Thomas Quick gått till väga för att kunna berätta om ”morden” på flyktingpojkarna. Genom att läsa på om försvinnandena i norska dagstidningar kunde han rita en övertygande skiss över flyktingförläggningen och sedan berätta om detaljer för polisen.

Blev hänförda

Christer van der Kwast, personalen på Säters sjukhus, polisen Seppo Pentinnen och alla andra Quickanhängare blev så hänförda av berättelsen att Thomas Quick vallades i Norge vid flyktingförläggningen, och sedan på platser i Sverige där han påstod att han grävt ned sina offer.

Vodpod videos no longer available.

LÄS OCKSÅ:
Dubbelmordet som aldrig ägt rum – Ledare NA, 25/5

Annonser

Written by Shine

december 15, 2009 at 2:42 e m

Åklagarstriden trappas upp

leave a comment »

Det pågår en strid mellan högt uppsatta åklagare i landet.  Åklagaren i Quickmålen, Christer van der Kwast, sågade i september sin kollega som godkänt att Quick kan beviljas resning. Nu kan bloggen avslöja att överåklagaren Björn Ericson skärpt kritiken ytterligare mot Quickmålen.

Det är i den sista inlagan som lämnats in till Svea Hovrätt som överåklagaren Björn Ericson ger Quickmålen skärpt kritik.
–  Att Sture Bergwall inte lämnat någon stabil berättelse torde vara uppenbar. Tidigare har jag även pekat på att berättelsen även ändrat innehåll under tiden från sista förhöret till huvudförhandlingen i målet,  skriver Björn Ericson i inlagan, som bloggen tagit del av.
Åklagarstriden gäller den första resningsansökan som Sture Bergwall lämnat in till Svea Hovrätt. Resningsansökan handlar om mordet på israelen Yenon Levi som hittades död  i Rörshyttan 1988. Sture Bergwall dömdes för mordet  1997. Det saknades – liksom i alla andra Quickmål – bindande teknisk bevisning. Domen grundar sig helt på Sture Bergwalls egna erkännande.

Pekar på problemen
– I min tidigare förklaring har jag pekat på problemen kring att man under utredningen varken haft kontroll över hur berättelserna vuxit fram genom terapin eller vilka yttre kontakter Sture haft. Ovissheten härvidlag bör enligt min mening leda till att kraven på utredning ökar ytterligare, skriver Björn Ericsson.
Överåklagaren förklarar  att han inte helt delar tingsrättens bedömning i målet.
– För en fällande dom måste enligt min mening krävas en spontan och sammanhängande berättelse över händelseförloppet som stöds av övrig utredning och helst att den misstänkte lämnat uppgifter som bara gärningsmannen kunnat känna till, skriver Björn Ericson.

Saknar unika uppgifter
Björn Ericson skriver i sin inlaga att en förklaring till att berättelsen ändrats så i grunden kan vara att  Sture Bergwall på olika sätt skaffat sig information om mordet.  Sture Bergwall kan sedan på det sättet ha anpassat sin berättelse.
– Som framgår delar jag inte i alla avseenden tingsrättens bedömning vad avser hållfastheten i de redovisade omständigheterna och då jag inte heller har funnit någon sådan unik uppgift som nämnts ovan har detta utgjort grunden för mitt ställningstagande, skriver Björn Ericson.
Beslutet om Sture Bergwall kommer att beviljas resning eller inte, väntas komma i mitten på december.

MER LÄSNING:

Written by Shine

november 17, 2009 at 4:57 e m