QUICKBLOGG

– den kvickaste bloggen på nätet om fallet Thomas Quick

Göran Lambertz avskedsbrev

leave a comment »


Göran Lambertz slutar som JK. Nu har han skrivit en debattartikel i DN där han menar att det behövs en ny lag för att säkerhetsställa rättsskyddet för de som blir oskyldigt anklagade för brott.

Debattartikeln i DN som får anses vara JK:s avskedsord, eftersom han numera kommer att arbeta vid Högsta domstolen. Thomas Quick nämns inte i artikeln. Men i artikeln pratar JK om vikten av rättssäkerheten. Det Göran Lambertz främst riktar sin kritik mot är de verksamma domarna. De uppges nästintill vara okunniga och naiva. JK föreslår att de skall tvingas motivera sina domar bättre. Han tycker även att de ska få utbildning i bevisvärdering och psykologi.

Tyvärr finns det inte så många som håller ordentlig vakt mot dessa risker. De flesta advokater och domare gör det, många åklagare. Men rättssäkerhet är inte något man blir särskilt populär på. Inte många röster finns att vinna på slagordet ”kamp för att alla misstänkta ska frias om det saknas tillräckliga bevis!”. Och det finns naturliga förväntningar på fällande domar. Man vill ju att den skyldige ska bli fast. Men därmed sätter man också gärna rättssäkerheten åt sidan. Att rättstrygghet är ett populärare värde än rättssäkerhet kan tyvärr påverka även domare. Inte alla, men några.

Claes Sandgren, som är professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet, håller inte med JK i en debattartikel i Dagens Juridik.
Domare är inte ensamt ansvariga för att oskyldiga döms. Göran Lambertz förbiser att det rör sig om ett systemfel,  skriver professor Claes Sandgren.

Domarna är bara en av flera aktörer; också polis, åklagare och advokater bär ett stort ansvar. Hans framställning blir därför missvisande.
Felkällorna är många: allmänt sett dåliga brottsutredningar, bevismaterial tappas bort eller manipuleras, prover blandas samman, rättsläkare misstar sig, dåliga förhör (t.ex. med barn), bristfällig dokumentation av utredningarna, polis och åklagare bevarar och presenterar bara material som är till den misstänktes nackdel (trots att de skall vara objektiva), poliser, vittnen och målsägande ljuger på ett sätt som inte kan genomskådas, inkompetenta försvararinsatser (jfr Thomas Quick), otillräckliga resurser för försvararna, stor arbetsbelastning för domarna osv.

Debatt om Thomas Quick
För tre år sedan,  2006,  fick JK in ett rättsutredning av advokat Pelle Svensson som synat materialet om Quickmålen i sömmarna. Materialet, inklusive alla bilagor,  som Pelle Svenssons lämnade in var så pass omfattande att det fick köras fram i en skottkärra (själva rättsutredningen finns att läsa i en länk till höger på den här sidan). Göran Lambertz gick igenom utredningsmaterialet på en vecka.

Jag har gått igenom materialet tillsammans med två medarbetare. Min slutsats är att det inte finns anledning att gå vidare med granskningen genom att till exempel begära in yttranden från polis och åklagare. I ett beslut den 28 november har jag därför avslutat ärendet.

Så skrev JK i en debattarikel i DN , 2006, efter att han tagit beslutet att inte utreda domarna ytterligare.

Här nöjer jag mig med att konstatera att det samlade intrycket är att det enligt min mening inte finns särskilt mycket som talar för att någon av de sex fällande domarna är oriktig. Såvitt jag kan bedöma har polis och åklagare gjort ett i allt väsentligt skickligt arbete. Missar och missgrepp har säkert förekommit. Men de är knappast värre i sammanhanget än att de bör få passera. Och det finns inte någon anledning att misstänka att de brister som må ha funnits har inneburit att domstolarna på något väsentligt sätt har vilseletts.

Men när Quick förra året tog tillbaks erkännandena ändrade sig plötsligt JK. I en debattartikel i Aftonbladet skrev han så här:

Vissa mycket viktiga delar av Quicks berättelser tycks definitivt ha varit felaktiga. Felen är svåra att förklara på annat sätt än att han har hittat på.

Det skall bli intressant att få följa hur Anna Skarhed, den nya justitiekanslern, kommer att gå vidare med den oerhörda rättsskandal  som verkar vara på uppsegling.

Annonser

Written by Shine

november 17, 2009 den 3:08 e m

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: